Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam: de Groot-Wels, L.A.
Titel: voorzitter

Naam: Bekker-Kamphuis, H.V.
Titel: secretaris

Naam: Smits, M.
Titel: penningmeester

Naam: Poiesz, J.J.L.
Titel: bestuurslid

Ons beloningsbeleid
Stichting Weggeefbasis Soesterberg wordt gerealiseerd door vrijwilligers. Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuur en/of vrijwilligers.